Mikrobiologen Laboratorium
   
Presentation

Laboratoriet bildades/ grundades av Göran och Berit Pålsson 1971 i Karlstad där laboratoriet alltid haft och fortfarande har sin verksamhet. Först under namnet MYBAC LAB AB vilket 1989 ändrades till MIKROBIOLOGEN LAB AB, med bibehållen personal, i samband med en omorganisation. Sedan maj 2002 är leg. vet. Eva Pålsson ansvarig för den operativa delen i de nya lokalerna på Ekallén 9.


Eva Pålsson

Berit Pålsson

Göran Pålsson
  entré  
 
Mikrobiologen Laboratorium B.G.Pålsson AB Box 436 651 10 Karlstad Tel 054-18 66 35 Fax 054-18 66 24 E-post mikrobiologenlab@telia.com