Mikrobiologen Laboratorium Bakgrunden till ett skräddarsytt datasystem av hög kvalitet är en ökad effekti-visering och automatisering av laboratorierutinerna vad i första hand gäller remisshantering, sökfunktioner, svar och fakturering. Allt för att kunna ägna mer tid åt laboratoriearbetet och tillhandahålla en god kundservice.
   

Information
Vi introducerar under december 2009 ett nytt datasystem, anpassat för verksamheten på MIKROBIOLOGEN LAB, med stor flexibilitet och som ständigt vidareutvecklas och kundanpassas i vissa delar. De som önskar få laboratoriesvaren via e-mail och/eller e-faktura kan få detta. Kontakta laboratoriet för vidare information.

Remisser till MIKROBIOLOGEN LAB kan hämtas direkt från hemsidan. Hämta en remiss här.

  entré  
 
Mikrobiologen Laboratorium B.G.Pålsson AB Box 436 651 10 Karlstad Tel 054-18 66 35 Fax 054-18 66 24 E-post mikrobiologenlab@telia.com