Mikrobiologen Laboratorium Utvecklingen av mykologin, har gått mycket fort. Inom den kliniska mykologin har svampar idag stor betydelse, och detta ställer höga krav på en korrekt laboratoriediagnostik, vilka metoder MIKROBIOLOGEN LAB. arbetar efter.
   
Mykologi

Svampar är en mycket stor grupp heterogena organismer som påverkar många processer inom olika områden. Såsom tex. inom livsmedel, medicin, trähantering mm. och listan kan göras lång. Inom den kliniska mykologin talar man om ytliga, intermediära och djupa my-koser. Inom veterinärmedicinen är de ytliga och intermediära mykoserna vanligast förekommande, vilket inte utesluter djupa mykoser vid olika kliniska situationer och som måste beaktas vid laboratoriediagnostiken. Av de ytliga mykoserna är dermatofytoserna vanligast och dominerande på tex. katt är Microsporum canis som visas på bilden bredvid i 500X förstoring och i sin saprofytära fas. Eftersom detta är ett vanligt fynd och en besvärlig situation är den personliga kontakten med behandlande veterinär viktig och förekommer ofta för att diskutera en lämplig behandlingsstrategi.


  entré  
 
Mikrobiologen Laboratorium B.G.Pålsson ab Box 436 651 10 Karlstad Tel 054-18 66 35 Fax 054-18 66 24 E-post mikrobiologenlab@telia.com