Mikrobiologen Laboratorium Bakterier - av grek. bakterion "liten stav". Encellig organism som saknar cellkärna. Cellen är fylld med cytoplasma och omges av en cellvägg.
   
Bakteriologi

Vår målsättning vad gäller rutinbakteriologiska undersökningar är att avge provsvar med resistensundersökning dagen efter det att provet anlänt till laboratoriet. Svaren mailas/faxas omgående automatiskt då kliniken skall debiteras.

Speciella frågeställningar som Salmonella, Campylobacter, Actinomyces, Nocardia, Streptotrikos mfl. fordrar några dagar till.

Inom den bakteriologiska diagnostiken är vi mycket uppmärksamma på de rekommendationer som antibiotikagruppen anger.
  entré  
 
Mikrobiologen Laboratorium B.G.Pålsson AB Box 436 651 10 Karlstad Tel 054-18 66 35 Fax 054-18 66 24 E-post mikrobiologenlab@telia.com